نياز

سعدی:

برو! که هر که نیاز من است بار من است.

عجب جمله نغزی فرمودند حضرت سعدی علیه الرحمه.

/ 1 نظر / 6 بازدید
سودابه مهيجی

اشتباه نوشتی: درون خلوت ما غير در نميگنجد/ برو ک هر که نه يار من است بار من است