قیصر امین پور

روز مبادا

وقتیتو نیستی
نه هست‌های ما
چونان‌که بایدند
نه بایدها ...

مثل همیشهآخر حرفم
و حرف آخرم را
با بغض می‌خورم

عمری‌ست لبخندهای لاغر خودرا
در دل ذخیره می‌کنم
باشد برای روز مبادا

اما
در صفحه‌هایتقویم
روزی به نام روز مبادا نیست

آن روز هر چه باشد
روزی شبیهدیروز
روزی شبیه فردا
روزی درست مثل همین روزهای ماست
اما چه کسیمی‌داند
شاید امروز نیز
روز مبادا باشد

وقتی تو نیستی
نه هست‌هایما
چونان‌که بایدند
نه بایدها ...

هر روز بی تو
روزمباداست.

/ 0 نظر / 12 بازدید