جمعه موعود ۴

1)خسته شدم بسکه نگاهت رو با / تسبيح بی بی استخاره کردم

بسکه لب غصه ی حوض مغرب / بغضامو هر شب پاره پاره کردم

بابا ميگه کوچه ی بن بست ما / از عشق تو يه عالمه شهيد داد

 يه شب تو خواب خادمای مسجد / يه خانومی ظهورتو نويد داد

من که ديگه هيچی نموند از دلم / بسکه اميدام همه نااميد شد

هی کوچه ها رو اب و جارو زديم/ هی چش طاق نصرتا سفيد شد...

*سودابه مهيجی

2)او
نعل مي كند تمام اسب ها را
در باران
تا...
***
تمام نقاشي هاش اسب دارد
او
نعل مي كند تمام اسب ها را
در باران
تا
آن مرد بيايد
در باران
با سبد

*مهدي دسترنج

/ 1 نظر / 7 بازدید