شعر شيرازي

مبارزه با گروني

هي مي گن گرونيه ، خب باشه كمتر مي خوريم

 مرغ و ماهي اَي نشد برگ چغندر مي خوريم

هي ري پس قمبه مي دن ايطو شده اوطو شده

 حاليشون ني نمدونن دنيا هَپل هيپو شده

هي مي گن شُو كه مي شه نخر چيا ميجغه بالُ

 بجغه شكر خدا ، گشنه نمونديم تا حالُ

اگه اوپيازَكم نيس نون و شلغم مي خوريم

 اي كه غصه اي نداره هيچي نبود غم مي خوريم

به بچُو مي گيم بوو ! نون خالي عيبش چي چيه

 جقلّه يْ اوْ بي لقوم خورده مي گه پيچ پيچيه

 مي گمش يي نون سنگك مياري يواش يواش

يي نون بازاريم عوض قتق ميزاري لاش

شو عيده ؟ خب باشه شيريني گرونه به درك

كولچه و زليبي و ميوه نشد ، خُرمُ خَرك

اَي بيگي انجير و خُرمام گرونه ، باز مي توني

 نُقل پيرزن بخري مُنج كني بلمبوني

سر سفره هفت ت ُسين رو هف تُ قُلبه مينويسي

 توپ عيد كه در بره اونارو رودار مي ليسي

هر چيم اي برو او برهي رو و نيم رو مي بيني

 تو بيداري اي نداري شو كه شد خو مي بيني

اِي زنت يِي چي بخواد تنگ و تووت ورنداره

 سه طلاقش بكن و ول كُ برو جَر نداره

                                             * شعر از مهدی مباشر

ري پس :پشت سر هم

قُمبه :نق زدن

ايطو :اين طوري

قتق : قاتق

او طو : آن جور

بجغه :بجهد ؛ بپرد ، جست بزند

مي جغه : مي پره

اوپيازك :يك نوع غذاي شيرازي كه با مواد اوليه ارزان قيمت درست مي شود.

زليبي : زولبيا

مُنج : مشت

اوبي لقوم خورده ؛ كسي كه خوب تربيت نشده

بلمبوني : بخوري

ول كُ : ول كن
                     به نقل از وبلاگ مرضیه شایسته نیا

/ 3 نظر / 106 بازدید
من

قشنگ بود کاکو دست طلا.

فاطیما

سلام خسته نباشید عالی بود عالی

پریا

عامو خیلی قشنگ بود !دستو پنجه ی نویسندش طلو!