قضاوت با شما

به روی شانه نعش دوستان است     زبان عدل‌خواهان در دهان است
به قرآن بین بمب و میـن خنثــــی      تفاوت از زمیــن تا آسـمان است
¤¤¤
دیدیم که در راه خدا کشته شدید       با ذکر شهید کربلا کشته شدید
چیزی مگر از وصل شما می‌کاهد؟!     بگذار بگویند شما کشته شدید
 

در خصوص انفجار در حسینیه سید الشهدا شیراز  خودتان قضاوت کنید با یک کلیک!

/ 2 نظر / 10 بازدید
یک دوست

چرا اصرار بر وجود بمب دارید ادله خود را به مراکز مربوطه بدهید و وجود آنرا اثبات کنید با احساسات که نمی شود مسیر درست را بدست آورد

رهگذر

تا کی می خواهید بخوابید؟؟؟؟ پاشو پاشو پاشو خیلی دیر شده ...!