رايحه وصال

وابسته به کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

 

مشخصه های غزل (۶)

۲- وحدت موضوع : شاعر در محور عمودی شعر نيز وحدت موضوع را حفظ می کند به ابياتی از غزل زير از سيمين بهبهانی توجه کنيد :

 

بنويس، بنويس، بنويس استوره پايداری

تاريخ ای فصل روشن، زين روزگاران تاری

بنويس ايثار جان بود غوغای پير و جوان بود

فرزند و زن خانمان بود از بيش و کم هر چه داری

بنويس پرتاب سنگی حتی ز طفلی به بازی        

بنويس زخم کلنگی حتی ز پيری به ياری

نستوه، نستوه، مردا اين شير دل اين تکاور

بشکوه، بشکوه، مرگا اين از وطن پاسداری . . .

در اين نوع غزل کمتر صنايع شعری ديده می شود

 

غزل معتدل: اين نوع غزل علاوه بر طراوت و تازگی مضامين مشخصه ديگری دارد و آن اينست که غزل سرايان اين جريان بی توجه به فرهنگ شعری ما نبوده اند.

در اين نوع غزل اشارات تاريخی و استوره ای همچنين صنايع شعری از قبيل مراعات نظير ايهام و هم آوايی و . . . ديده می شوده که برای هر کدام مثالهايی می آوريم :

الف : مراعات نظير

هلا اي لاله های آشنا بی پرده می گويم

شما را داغ غربت کشت و ما را داغداری ها

(عليرضا قزوه – از نخلستان تا خيابان)

بين کلمات لاله، داغ و داغداری نظير وجود دارد.

 

مهر پايان مرداب در دست

حکم آغاز هر طوفان در انگشت

در اين بيت نيز بين کلمات مهر و حکم و همچنين دست و انگشت مراعات نظير وجود دارد.

 

 

  
نویسنده : رهپويان وصال yaass_a110 ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۳
تگ ها :