رايحه وصال

وابسته به کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

 

مشخصه های يک غزل (۱)

 عمده ترين ويژگی های يک عزل خوب عبارت است از :

۱- احساسی و عاطفی بودن: احساس و عاطفه از عناصر لازم يک غزل به حساب می آيند حتی اگر اين غزل اجتماعی نيز باشد .

 ۲-  بيان حالات درونی : غزل برای بيان حالات درونی از قالبهای ديگر توفيق بيشتری داشته است غزل معمولاٌ عرصه سوز و گدازهای عاشقانه است.

 ۳-   دوری از تکلف: غزل محصول جريان زلال و شفاف عواطف درونی و تکلف پاسخ به جريان بيرونی است .

 ۴-  لطافت واژگان : از آنجائی که غزل آئينه احساس شاعر است می بايد واژه های آن نيز از لطافت و از شفافيت ويژه ای برخوردار باشند.

انواع غزل :

     ۱- عاشقانه     ۲- عارفانه      ۳- قلندرانه      ۴- تعليمی      ۵- مضمونی      ۶- اجتماعی

اين تقسيم بندی مطلق نيست و گاه يک غزل جنبه های محتوايی گوناگونی دارد.

 

۱- غزل عاشقانه : غزل عاشقانه به بيان درد عشق و توصيف معشوق زمينی می پردازد. در اين نوع غزل معشوق زمينی قداستی آسمانی دارد و عشقی که به او ابراز می شود فراتر از خواهشهای نفسانی است. نمونه ای از غزل عاشقانه از سعدی :

 

يار گرفته ام بسی چون تو نديده ام کسی  

شمع چنون نيامده است از در هيچ مجلسی

عادت بخت من نبود آن که تو يادم آوری        

نقد چنين کم اوفتد خواصه بدست مفلسی

خادمه سرای را گو در حجره بند کن              

تا بسر حضور ما ره نبرده موسوسی

قصه به هر که می برم فايده ای نمی کند      

مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی

صورت از اين لطيف تر، صحبت از اين شريفت تر     

دامن از اين نظيف تر،  وصف تو چون کند کسی؟

اين همه خار می خورد سعدی و بار می برد      

جای دگر نمی رود هر که گرفت مونسی

                                                        ادامه دارد....

 yaass_a110

  
نویسنده : رهپويان وصال yaass_a110 ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
تگ ها :