رايحه وصال

وابسته به کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

ميلادت ای زيباترين بهانه هستی مبارک باد

زمانيكه ابر جهل زمين را بستر آسايش سايه تاريك خود كرده بود.
زمانيكه در گوشه اي از اين هستي ، قومي آتش را به سجده مي ستودند.
و قومي ديگر در ميان پرستش سنگ و چوب و استخوان ،دختران كوچك و معصوم را زنده بگور ميكردند.
زمانيكه در آن گوشه ديگر زمين قصرها و امپراطورها در عطش جنگها و كشور گشودنها ميليونها انسان را به كام مرگ ميفرستادند
....ناگهان.....هستي مكثي كرد
....آسمان آبي شد...
.....آب از رفتن ماند...
...خورشيد چرخي زد...
ميناي آبي سپهر، بخت خاك را نمايان كرد.
خوشه آسمان در ميانه گرد آمده بود تا بخاك عطرآگين از اوج درود فرستد.
شهابها برقص آمده بودند و در مسير سعادت رنگ نور ميپاشيدند.
نسيم پيغام شاد باش پروين را به ذرات خاك سپرد و ذره ذرة خاك از سرور به رقص آمد و آرام آرام به رنگ سپيده گشت. آسمان گشوده گشت و عالم افلاك به جهان خاك راه يافت.
پرياي عشق نمايان گشتند و ساكنان عرض مژده، كيمياي هستي را به ثري دادند.
قطعات عصمت متبلور شدند و تشعشع آن طاق كسري را به دو نيم كرد و ديدگان خليفه الله به اشعة نور نام مقدس محمد (ص) مزين گشت.

...ماه از خواب پريد..و صداي گريه نوزادي اشك شوقي
به چشمان پر مهر و نگران آمنه آورد

هنوز نيامده بود كه پدرش عبدالله رفت.هنوز طعم شيرين كودكي را نچشيده بود كه مادر هم رفت و او تنها شد
و او در كنار ياد خدا بيتوته كرد
آري او آمد تاما معناي بودن را حس كنيم
او گريست تا ما بخنديم
او تنها ماند تا ما تنها نمانيم
سنگش زدند ...خاكستر بر سرش ريختند... ساحر و ديوانه خطابش كردند...
و اندوه اين همه سختي را به تنهاييهاي پاك خويش برد تا امروز من و تو عزيزترين امت باشيم و بي هيچ
دغدغه اي توحيد را هجي كنيم
وقتي آمد... آمدنش را فرشتگان ،به جشن نشستند و ملائك آمدنش را به يكديگر بشارت دادند.
هستي از شوق به پا خاست.
مگر او كيست كه براي پيدايي اش هستي بهترين بهانه شد او كيست كه تمامي انبيا طفيل وجود او هستند
او كيست كه او را بهترين خلق خدا خواندند.
او كيست كه سرپرست و يلر علي بود.او كيست كه پدر بهتربن زن دنيا، فاطمه بود. اوكيست كه پدر بزرگ مهرباني بود كه شانه هاي مهربانش جاي حسن و حسين بود.او كيست كه تمام عاصيان و مذنبان ، چشم به او دارند
و اورا رحمه للعالمين خوانند...او فقط محمد مي تواند باشد و بس.

ميلادت بر همه آنچه هست و نيست و بر همه آنچه بود ورفت و بر همه آنچه آمده و نيامده مبارك باد...سالروز ميلادت اي زيباترين بهانه هستي...اي زيباترين قطعه بهشت ...بر امام زمان (عج) و بر تمامي معصومين(ع) و بر تمام شيعيان و مسلمانان جهان مبارك و خجسته باد.

yaass_110

  
نویسنده : رهپويان وصال yaass_a110 ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
تگ ها :