رايحه وصال

وابسته به کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

جلسه اول

به نام خدا

فرق بين شعر و غير شعر در چيست؟

شعر بايد داراي يك انديشه باشد. شعر از شعور مي آيد . يكي از عناصر اصلي شعر همان اعقلاني بودن آن است. كساني كه شعر مي گويند اگر نبوغ آن ها به تكامل رسيده باشد حرفهاي خاصي مي زنند .

عناصر شعر عبارتند از :

1-                 وزن و موسيقی   

                       رديف و قافيه

2-                 انديشه شعر

                 احساس شعر             

  

3-       شعر يك بيان مخيل يعنی خيالی است. (( شعر ما را می گويد نه ما شعر ))              

چيزچيزي ما را وادار به شعر گفتن مي كند و هر شاعر براي سرودن شعر به خلوت نياز دارد . وآن لحظه با هيچ لذتي در دنيا قابل مقايسه نيست.

براي گفتن شعر : 1- نياز به خلوت كردن 2- مطالعه كردن 3- ايجاد حال وهوا است.

با عاطفه وحي با آن ارتباط برقرار مي كنيم. شاعر يك انسان حساس تر است. نسبت به آدم ها يا موجودات معمولا حسي خاص دارد . شعر گفتن يك چيز غير ارتباطي است . شعر به سراغ ما مي آيد وشعر آمدني است. ساختن شعر يافتني است نه بافتني. فرستند ه هايي هستند كه گيرنده بايد آن ها را بگيرد ما بايد گيرنده هاي خوبي براي شعر باشيم.

رديف و قافيه در شعر نقش بسيار مهمي دارد. وبا انديشيدن يك حرف تازه زده مي شود .

تزريق حس به شعر: بعضي از شاعرها تصويرسازهاي خوبي هستند و فضا سازي شعر در استعداد ها متفاوت هستند بعضي انديشه ها نو هستند . بيشتر حرف مي زند تا شعر.

قالب هاي شعري:

1-              مثنوی : پيدا كردن رديف و قافيه در آن راحتتر است.

ع              غزل 

                شعر آزاد و شعر نو   

رد      رديف: كلماتي هستند كه عينا تكرار مي شود كه موسيقي شعر را به اوج مي رساند .

قافيه: كلماتي آهنگين در پايان مصراعها است.

زمينه هاي ايجاد شعر :

1-             وراثت

2-                محيط خيلی انسان را آماده می كند. 

3-                منطقه و آب و خاك. بعضی وقتها مشكلات بر روی احساس و عواطف انسان اثر می گذارد.

              شاعر بايد خيال پرداز باشد و يا اينكه   انسان می تواند در بيداری تصور كند ودر افكار خودش

              سير كند.

مكث در بين كلمات شعر خوب نيست . از به كار بردن كلمات تكراري در شعر بپرهيزيم.اصلي ترين كار شعر رساندن پيام است. اثر مطالعه كردن رمان بيشتر از مطالعه كردن شعر است. خواندن متن ادبي دامنه لغات را زياد مي كند . قالب ها را حتما بشناسيد. بدانيد كدام شعر مثنوي است يا غزل يا شعر نو يا . قافيه جزء موسيقي شعر است بهترين منبع قافيه حافظ است.

عناصر دروني شعر: خيال و عاطفه و انديشه است . شعر آن است كه بخواني و بفهمي و خيال و انديشه و عاطفه آن را احساس كني.

عناصر بيروني شعر: قافيه جزء عناصر بيروني شعر است. در عناصر بيروني دو علت مهم است

1-                موسيقی شعر

                 زبان شعر

2-  موسيقي شعر آن جايي است كه آهنگ را احساس مي كنيم . چند  چيز موسيقي را ايجاد  مي كند.

 

قافيه: يعني هماهنگي در شعر ها و نثر هايي كه استفاده مي شود كه اين ناخودآگاه مطلب را آهنگين مي كند. حروف آخر مشترك باشد كه باعث آهنگين شدن شعر مي شود .

 

 

yaass_057 , yaass_110

yaass_116

  
نویسنده : رهپويان وصال yaass_a110 ; ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٢
تگ ها :