رايحه وصال

وابسته به کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

علی (ع)

شناسنامه تو نام کوچکی کم داشت

اگر چه غربت نام تو را هماندم داشت

هميشه با تو به آيينه ها می انديشم

هميشه باتو به روزی که عطر مريم داشت

و کعبه، گر چه هنوز آنچنان عجيب نبود

سکوت مکه تو را در نوای زم زم داشت

مدينه بی تو به آن روزگار فکر نکرد؟

که کوله باری از آن آتش دمادم داشت

مدينه بی تو به آن سالها نينديشيد؟

که خانه تو چرا بوی درد و ماتم داشت

مسيح روی تو را هيچکس نمی فهميد

وادی اسم تو را گرچه اسم اعظم داشت

قسم به نام تو ای آنکه دومة الجندل

در آن سکوت،معاويه را مقدم داشت

دلم گرفته از آن مسجدی که آن شب سرد

برای کشتن تو خلوتی فراهم داشت

بگو دوباره به محراب های بعد از اين

که ذوالفقار تو را ظهر کربلا کم داشت


سميه ترابیyaass_057
  
نویسنده : رهپويان وصال yaass_a110 ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٢
تگ ها :