رايحه وصال

وابسته به کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

امان از خال هندو

 اگرآن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را             به خال هندویش  بخشم  سمرقند  و  بخارا را     

                                                                               حافظ شیرازی


اگر آن ترک  شیرازی  بدست آرد   دل  ما  را      به خال هندویش بخشم سر و دست وتن وپا را

هرآنکس چیزمی بخشد زمال خویش می بخشد     نه چون حافظ  که می بخشد سمرقند وبخارا را

                                                                                          صائب تبریزی


اگر آن ترک  شیرازی  بدست  آرد  دل  ما را           به   خال  هندویش  بخشم  تمام  روح  و اجزا   را

هرآنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد            نه چون صائب که می بخشد سرودست وتن وپا را

سرودست وتن وپا را به خاک گور می بخشند          نه  بر آن ترک  شیرازی  که  برده  جمله  دلها  را 

                                                              شهریار تبریزی

  
نویسنده : رهپويان وصال yaass_a110 ; ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
تگ ها :